Logo

 

Zapper AA Centrum Ženské Domovy Praha SMÍCHOV

V 80.letech minulého století začal intezivní výzkum použití Nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole pro lékařské účely a byly zjištěny tyto hlavní účinky:      

 ➢zrychlení regenerace buněk

 ➢protizánětlivé působení

 ➢zmírnění bolestí (analgetický účinek)

 ➢urychlení procesů hojení (zvláště poúrazové stavy)

 ➢rozšíření cév (vasodilatace), zlepšení prokrvování

 ➢stabilizace krevního tlaku

 ➢posílení a zlepšení imunitního systému

 ➢stimulace růstu a výstavba kostní tkáně

 ➢harmonizace vegetativního nervového systému

 ➢snížení spotřeby léků

 ➢zmírnění kloubních a svalových bolestí

 ➢relaxační účinky na svaly (svalová relaxace)

 odstranění svalového napětí (spasmolytický účinek)

 odstranění otoků (protiedémové působení

 V současné době je na trhu celá řada magnetoterapeutických přístrojů od nejrůznějších firem. Některé  mají  více než desetiletou tradici, vlastní výzkum a vývoj. Některé „novátorské“ se spíše snaží o rychlý úspěch na trhu. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:                                                                                                                                                1.Klasické- lékařské přístroje (V ČR  ve všech lékařských a lázeňských zařízeních)  používá kmitočty od  1-81 Hz a max.Indukci (sílu)magnetického pole 30 mT.

2. BEMER přístroje používájí frekvence  50-60 Hz a max.magnetickou indukci  150 mikroT  tj. slabší síla než u klasické magnetoterapie,  ale mají specifický patentovaný tvar frekvenčních impulzů. Je to špičkový přístroj s německou technologií. Více na odkazu:  https://jiri-spunda.bemergroup.com/cs  Terapie Bemer je popsána v řadě klinických studií z celého světa. Hlavní předností jsou prakticky nulové kontraindikace, vyjma stavů po transpalantacích cizích orgánů, kdy by Bemer zvyšoval imunitu, ale pacient bere imunosupresiva.  

Považujeme magnetoterapii za  léčebnou  metodu  3. tisíciletí  a vřelé ji  doporučujeme. Za nejlepší a nejefektivnější  pro naše klienty považujeme si tuto metodu vyzkoušet a pak se teprve rozhodnout pro eventuální  koupi vybranného přístroje.

S magnetoterapií  máme více než  třicetileté zkušenosti. Nejlepší výsledky lze s magnetoterapií dosáhnout v případě, že jí můžete používat každodenně, několikrát denně a nejlépe doma. Nabízíme dle našich  zkušeností zapůjčení  osvědčených magneto-terapeutickych  přístrojů za přijatelné ceny na dobu jednoho měsíce. Dle našich zkušeností  za  jeden  měsíce se již  projeví, zda je tato metoda vhodná pro určitého jedince nebo ne.  

Půjčovné se pohybuje cca od 1,5 do 3 tis. Kč + depozit od 2 do 10 tis.Kč  

Podrobnější informace: MOB: 602 252 223