Logo

 

Zapper AA Centrum Ženské Domovy Praha SMÍCHOV

 Nový OBERON

 Centrum  bioresonační  detekce pracuje v rekonstruované místnosti  v pátém patře míst. 5022 a tak Vám budeme naše služby  poskytovat  v komfortnějším prostředí. Současně také jsme začali  pracovat  s novým typem přístroje  detekční  NLS detekce :

Nyní požíváme novou zdokonalenou verzi NLS diagnostiky OBERON PATOGEN QS 1.5, která má o 50%  až  0 100% více etalonů mikroorganismů  než podobné NLS přístroje.

                                      OBERON-PATOGEN PC 1.5 QS

má podstatně rozšířenou databázi etalonu více buněčných parazitů (helminitů a prvoků) a to 3,5 krát. Nyní tato nová  databáze více buněčných  parazitů je srovnatelná s databází, která se používá při použití počítačové databáze EAM setu SALVIE  a je podstatně větší než je základní  Testovací sada-paraziti společnosti JOALIS.  

 Náš nový detekční přístroj za 30 min. proměří 210 struktur lidského těla a na každé struktuře průměrně detekuje  50 bodů a na každém bodě může doměřit 201 etalonů jednotlivých mikroorganismů. To znamená, že detekuje 210x50=10500 základních bodů na lidském těle a na každém bodě může doměřit dalších 201 etalonů jednotlivých mikroorganismů.

Detekce  není  závislá na klimatických podmínkách v místnosti a dalších podmínkách, jejichž dodržení dle zakladatele metody EAV  doktora  Reinholda  Volla  je nutné pro získání  spolehlivých výsledků .

Pozor:  Oberon není mikrobiologická laboratř. U EKG nasnímané bioproudy  pomocí křivek ukáží odchylky od nomálu,  ale EKG do srdce nevidí.  Zrovna tak křivky Oberonu ukazují odchylky od nastavených etalonů a shoda se neukazuje  nikdy 100%.  Ukazuje tedy zvýšenou odchylku v určité oblasti lidského těla, v menší nebo větší míře.