Logo

 

Zapper AA Centrum Ženské Domovy Praha SMÍCHOV

 

FAQ - nejčastější otázky

  

Mohou MORs škodit lidskému tělu?                                                                                                                    Dle H.R.Clark,: „Frekvence vysílané lidským tělem, se pohybují v rozmezí od 1,52 do 9,46 MHz. Frekvence patogenů (plísní, virů, bakterií, hlístů či roztočů) se pohybují od 77 do 900 kHz. Při ničení patogenů tak nezasahujeme do frekvenčního pásma samotného člověka.“ Citace str.22, 2).

Jakým způsobem můžeme stanovit MORs jednotlivých patogenů ?                                                                                                                                                                                              a) Rife používal přímou metodu tj. pozoroval patogen pod mikroskopem a současně jej postupně ozařoval různými frekvencemi, až našel účinnou= MORs.
b) H.R.Clark používala pro stanovení MORs speciální přístroj SYNCROMETR, který pracoval na akustickém principu a porovnávala resp. hledala frekvenci vysílanou kontrolním patogenem umístěným na SYNCROMETRU s frekvencemi vysílanými z lidského těla. Při shodě frekvencí přístroj – SYNCROMETR vydá akustický signál, analogicky jako když jedna ze dvou stejně naladěných ladiček rozezvučí druhou.
c) Někteří vědci např. Charlene Boehm při stanovení MORs vycházejí z měření genomu DNA a jejich frakmentů (plasmidů) a rezonance na molekulární nebo atomové úrovní. A pomocí složitých výpočtů stanovují MORs různých mikroorganismů.
d) Lze také dospět k MORs experimentálně.


Jakým způsobem lze zjistit mikroorganismy v lidském těle?                                                                                                                                                                                                               a) Školní medicína zjišťuje mikroorganismy v lidském těle, buď přímou metodou pod mikroskopem
nebo nepřímo měřením protilátek v krvi nebo také pouze podle symptomů a pozorování
(např. borrelióza v prvním stádiu). Obě metody mají svá omezení a přesnost také relativní.
b) H.R.Clarková používala syncrometr, který byl v jejích rukou nejspolehlivějším a nejpřesnějším způsobem.
c) Profesor Nestěrov vyvinul speciální metodu NLS –Non Linear Systém a na tom principu sestrojil řadu typů přístrojů s označením OBERON. V současné době pokračuje ve vývoji a výrobě přístrojů pod značkou METATRON.
d) V ČR je rozšířeno měření mikroorganismů na principu měření EAV. Nejrozšířenější jsou přístroje SALVIA.
e) V poslední době se do ČR ze Švýcarska rozšířily přístroje pod značkou F-SCAN. Jejich vylepšená varianta měří přímo intenzitu vyzařovaných frekvencí, což ve spojení s programem a propojením s plasmou RPZ 14 umožňuje účinnou likvidaci patogenů při akutních stavech.

  


Jsou přístroje Super Ravo Zapper (dále jen SRZ) a Plasmový generátor RPZ 14 účinné? 

Oba přístroje (výslovně myslíme pouze výrobky firmy Z- Technology s.r.o.)  pracují s frekvencemi MORs. Super Ravo Zapper předává frekvence MORs do lidského těla kontaktně přes kůži a to pomocí ručních a nožní elektrod. Bohužel takto předávaný signál se nedostane 100% do dutých orgánů např. střev atd.. a tak je jeho účinnost poněkud omezena. Je určen hlavně pro domácí použití, což umožňuje jeho užití okamžitě a opakovaně a to pak zvyšuje jeho efektivnost. Plasmový generátor RPZ 14 pracuje rovněž s frekvencemi MORs, které jsou předávány do lidského těla přímo přes plasmatické záření a prostupují celým tělem.

Achillovou patou obou přístrojů je správně dodaná detekce patogenů a nastavení frekvencí MORs a doba jejich expozice.

V obou přístrojích je přednastavena celá řada různých doporučených frekvencí. V PC programu Plasmového generátoru RPZ 14 (dále jen RPZ) je nahrán celý Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (dále jen CAFL) a to tak, že každá frekvence má stanovenou základní dobu trvání – expozici 3 min. Je na uživateli, aby si doby upravil.

Zde jsou dva problémy.

1. Používání neověřených frekvencí,  oproti křížově ověřených z několika zdrojů (CAFL) a ověřených frekvencí od DR.Huldy Clark označené HC.
2. Všechny frekvence mají nastavenu stejnou dobu expozice.

Ad.1)  V našem centrum preferujeme výrazně frekvence HC a další z identifikovatelných- autorizovaných zdrojů.

Ad.2)  Vycházíme-li z teorie HC, pak je nutno dobu expozice upravit dle velikosti mikroorganismu. Např.. Velikost Treponem je udávaná od 0,5 do 20 mikrometrů, ale Enterobius vermicularis má cca 1 cm a např..Adenoviridae je o průměru 70-90 nm. Rozdíly ve velikosti jsou tak obrovské, že používat stejnou dobu expozice se nám zdá nelogické. Dle výzkumu  je přiměřené pro viry, bakterie a prvoky používat expozice cca od 3 do 5 min. a pro helminty cca 8 min. pro RPZ, ale pro Super Ravo Zapper expozice dvojnásobné. Takto je také doporučujeme užívat v našem Centru. U obou přístrojů je možno nastavit libovolnou dobu expozice, ale zejména u RPZ to vyžaduje dodatečnou práci pro obsluhu.